Pàgina Web de

Toni Nadal Bennasar

Real Mallorca___________Autor de la pàgina___________FC Barcelona

Dades del Autor:

Lloc de naixament: Esporles (el millor poble de Mallorca).

Aficions:

1.-"Fumbol": Som del Real Mallorca i del FC Barcelona.

2.- M'agrada programar en C++ i en Java.

3.- Vaig d'excursió amb el Grup Excursionista d'Esporles.

4.- Estic d'Administrador a la Sala NT's del Guillem Cifre de Colonya.

5.- Curs estudis d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes a la UIB.

Apendix:

1.- Applet de conversió de colors: Programa RGB en Java.

2.- Excursió a Sa Torre d'Aubarca.

3.- Pàg. Web de Mateu Salva (el fill de la meva padrina jove)


anadal@geocities.com

Última Modificació: Dilluns 22 de Desembre de 1997 a les 17:00