DIRECTIVA

La directiva està composta pel següent conjunt de persones:

President: Bernadi Morey
Secretari: Jaume Font Bordoy
Informàtica: Antoni Nadal