«Els excursionistes ens trobam molts de camins de finques tancats»

Diari de Balears. Dijous, 27 de juny de 1996. ANTELM PUJOL. Esporles.

Bernadi 

Bernardí Morey és un mecànic de cotxes nascut a Sant Joan però casat a Esporles fa una vintena d'anys.

Bernardí és molt conegut a Esporles a causa de la seva participació en els actes cívics i culturals que es fan en aquesta vila.

Durant aquests vint anys ha fet moltes de coses, des de practicar l'excursionisme fins a ser entrenador de futbol, a més de tenir un taller mecànic.
 

-Com va ser la integració a Esporles venint de fora poble?
Molt bé, no vaig tenir cap problema. A Esporles la gent es molt acollidora.
-Al poble vós sou molt conegut per la participació als actes festius i de lleure.
He estat el promotor d'un club ciclista, de la Societat de Caçadors, particip molt directa-ment en les festes de Sant Antoni a la part de Sa Vilanova i faig excur-sionisme.
- També diuen heu entrenat equips de futbol?
Sí, fa uns deu anys entrenava els alevins i juvenils d'Esporles, però ho vaig deixar perquè la Guárdia Civil em va posar una multa de 250 pessetes perquè vaig dir a un àrbitre que no mereixia dur l'escut de la Federació.
- Quina diferència hi ha entre les festes de fa vint anys i les que es fan ara?
Hi ha diferència. Fa uns vint anys les festes les feia un grup de gent pel seu compte i l'Ajun-tament ajudava una mica. Després hi va haver una certa decadència i en el darrers anys la gent hi ha par-ticipat molt més i hi par-ticipa, especialment enguany i les festes són per a la gent jove.
- Vós feis excursionisme, quins problemes teniu a, l'hora de practicar aquesta activitat?
Sí, l'any 1965 vàrem travessar sa Fosca. El principal problema que trobam molts de dies es que abans podies passar per qualsevol camí de finca i ara no. Trobes molts de camins tancats i no hi ha manera de passar-hi. Nosaltres som gent que estimam la natura i mai no farem cap desastre, al contrari, sempre procu-ram cuidar el medi ambient. Els camins tancats són els nostres problemes. Les autoritats hi haurien de fer qualque cosa, en aquest tema.
- Estau preparant cap activitat dins el camp de l'excursionisme?
Sí, estam preparant un esdeveniment impor-tant. Es tracta del XX Aplec de grups excursio-nistes del Països Cata-lans. Aquesta trobada es farà els tres dies primers del proper mes de novembre i es farà a Esporles, és una fita molt important.