Videos

Carpeta: [ARREL] /


Subdirectoris:

- TorrentDeMortitx
- TorrentDeNaMora
- TorrentDeNaMora2
- TorrentDePareis
En Mateu Coll ens ha passat un parell de videos. Són els primers torrents del GEE que varen ser filmats. Estam molt agraïts a En Mateu per l'esforç de passar els videos de format Cinta a Digital per a que tots poguem disfrutar d'aquests reportatges: Gracis Mateu.

©Antoni Nadal. Qualsevol imatge de les aquí mostrades, no pot ser publicada, retocada o manipulada sense autorització expressa del autor.