joan_garau_0

Carpeta: [ARREL] / Exposicio 20 Anys GEE /


Subdirectoris:


Fitxers: Veure com a Presentació. NOU !!!!


Alcanella

Cami de Fartaritx des de Pollença

L'Ofre

Pont de Cala Varques.Manacor.

Casa ????

Serra ????

Serra ????

Serra ????

Cami des Rost

Badia d'Alcudia

Sa Rateta

L'Ofre

L'Ofre

Pas des Pi (Devora Font Gallarda)

Torrent de Pareis

Sa Fosca

Casa ????

Font de Cala Codolar(Torre de Lluc)

Santueri

Peña Labra.Palencia

Pico Tres Mares.Palencia.

Curavacas.Palencia.

Pujada al Curavacas.Palencia.

©Antoni Nadal. Qualsevol imatge de les aquí mostrades, no pot ser publicada, retocada o manipulada sense autorització expressa del autor.